REFERAT NA RELIGIĘ - CHRZEŚCIJAŃSTWO

nono :: postacie :: INNE

Go down

REFERAT NA RELIGIĘ - CHRZEŚCIJAŃSTWO

Pisanie by LAYNE on Sob Lis 30, 2013 6:57 pm

Chrześcijaństwo to monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
Chrześcijaństwo wyznaje ok. 30% ludności świata.
Spośród blisko 1,8 mld chrześcijan ok. 970 mln stanowią katolicy, 300-450 mln protestanci, ok. 150 wyznawcy prawosławia, ok. 60 mln anglikanie, ok. 30 mln członków starożytnych Kościołów wschodnich; ok. 150 mln należy do różnego rodzaju sekt. Chrześcijanie przeważają w strukturze religijnej Europy, obu Ameryk i Australii, w Afryce stanowią ok. 33% ludności, w Azji - nieznaczną mniejszość.
Religia chrześcijańska wywarła ogromny wpływ na Europę, zarówno pod względem filozoficznym, jak i kulturalnym. Zasady etyczne, zawarte w Dekalogu, przyjmowane są także przez ludzi niewierzących.

Historia chrześcijaństwa
Chrześcijaństwo powstało na początku naszej ery na Bliskim Wschodzie, a wywodzi się prosto z judaizmu. Właśnie ta religia początkowo kształtowała postawy chrześcijańskie, z niej też wywodził się Jezus Chrystus. Do dnia dzisiejszego prowadzone są dokładne badania dotyczące daty oraz miejsca narodzin Jezusa, ponieważ naukowcy spierają się co do faktów.

Chrześcijaństwo opiera się na naukach Jezusa Chrystusa, które głosił za życia, jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania oraz wydarzenia, które nastąpiły bezpośrednio po tym fakcie. Pierwsi chrześcijanie byli uczniami (apostołami) Chrystusa, nazywanymi gminą judeochrześcijańską. Zachowywali oni wszystkie obrządki żydowskie oraz wierzyli, iż Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz Zbawicielem, który odkupił świat. W połowie I wieku wydarzenia związane z nauką Chrystusa zostały spisane. Wtedy też powstała święta księga - Biblia.

Początkowo chrześcijanie byli prześladowani. Dopiero w 313 r. n.e. edykt mediolański wydany przez Konstantyna Wielkiego i Licyniusza, położył temu kres. W roku 380 n.e. cesarz rzymski Teodozjusz I Wielki uznał chrześcijaństwo za religię panującą, co przyczyniło się do jej rozwoju i ekspansji na całe terytorium cesarstwa.

Podstawy wiary
Główne punkty wiary chrześcijańskiej zawiera Nicejsko-konstantynopolitański symbol wiary, zwany też Credo. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, czyli zakłada istnienie jednego Boga, który występuje w trzech osobach:
- Bóg Ojciec
- Syn Boży (Jezus Chrystus)
- Duch Święty.

Każda z osób Bożych ma tę samą, jedną boską istotę (naturę) i pozostaje we wzajemnej relacji osobowej na zasadzie pochodzeń: Bóg Ojciec stanowi zasadę pochodzenia dla Syna, a razem z nim dla Ducha Świętego.

Bóg Ojciec, w swojej miłości, pragnął odkupić grzechy ludzkie, posyłając swojego Syna na ziemię, jako Odkupiciela. Chrześcijanie wierzą, iż Jezus umierając na krzyżu oraz zmartwychwstając, dał im szanse na zbawienie oraz życie wieczne. Na samym końcu ma nastąpić Apokalipsa, która zakończy się Sądem Ostatecznym. Na nim ludzie zostaną podzieleni na zbawionych oraz potępionych. To do której z grup będziemy należeć, zależy od nas samych i naszych uczynków na tym świecie. Chrześcijanin powinien zarówno oddać się modlitwie oraz kontemplacji życia, jak i miłości do Boga i bliźniego.

Podstawowym przykazaniem etycznym chrześcijan, oprócz przykazań Dekalogu jest przykazanie miłości Boga oraz bliźniego (nawet nieprzyjaciół). Miłość polega nie na akceptacji grzechu, ale nieżywieniu negatywnych uczuć względem źle czyniących, krzywdzących, nieszukaniu odwetu, ale pozostawieniu człowiekowi prawa do wyboru własnej drogi, do wolności, którą każdy powinien szanować, podobnie jak Bóg to czyni względem każdego człowieka. W myśl nauczania, w żadnym wypadku nie oznacza to wspierania drugiego człowieka w czynieniu zła. Jeżeli jednak zechce czynić dobro, jest bratem, któremu chrześcijanin winien nieść podstawową pomoc w zależności od możliwości, nie zaniedbując własnego zbawienia. To dobro każdy chrześcijanin ma mnożyć w codziennym życiu, w każdym miejscu, w każdym czasie, dając przykład życia uczciwego, mówiąc prawdę, na zło odpowiadając życzliwą stanowczością, pokonując własny lęk, słabość, doskonaląc się w dobroci i życzliwości, odcinając się odważnie od wszelkich złych zachowań, nawet gdyby to miało kosztować wiele.

Sakrament
W chrześcijaństwie obrzęd religijny rozumiany jako widzialny znak lub sposób przekazania łaski Bożej, ustanowiony, zgodnie z wiarą, przez Chrystusa. Początki słowa sakrament sięgają Starego Testamentu, gdzie oznacza on tajemne zamiary Boga Stwórcy wobec stworzeń, cel jaki wyznacza on światu, objawione jedynie Jego wyznawcom.
Według definicji Katechizmu Kościoła katolickiego sakrament to widzialny znak lub obrzęd, który przynosi łaskę w sposób skuteczny, ze względu na moc w nim zawartą. Przyjęcie tej łaski zależy od wiary i dyspozycji przyjmującego. W Kościele katolickim uznaje się siedem sakramentów. Są to:

  • chrzest
  • bierzmowanie
  • Eucharystia (Komunia Święta)
  • pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania)
  • namaszczenie chorych
  • święcenia (kapłaństwo)
  • małżeństwo


W teologii katolickiej skuteczność sakramentów należy do dziedziny misterium. Jeżeli zostały udzielone zgodnie z rytuałem przez upoważnioną osobę, sakramenty są ważne "ex opere operato" (same w sobie, same przez się), czyli niezależnie od sprawiedliwości udzielającego (szafarza) i przyjmującego sakrament. Chrzest i bierzmowanie należą do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Są przyjmowane tylko raz i wiążą się na ogół z narodzinami i wejściem w okres dojrzałości. Eucharystia – najważniejszy sakrament – jest znakiem pożywienia i wspólnoty; pokuta – misterium przebaczania grzechów, a namaszczenie chorych – misterium pomocy w chorobie. Kapłaństwo upoważnia chrześcijanina do wypełniania urzędu kapłańskiego, a małżeństwo upoważnia dwoje ludzi do założenia chrześcijańskiego związku małżeńskiego. Skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje (ex opere operantis – na podstawie tego, czego dokonał działający).


Śmierć w wyobrażeniu chrześcijan
Według wierzeń religii chrześcijańskiej, po śmierci dusza człowieka może udać się do jednego z trzech miejsc: piekła, nieba lub czyśćca.
Wszystkie dusze znajdujące się w czyśćcu będą zbawione. Kara czyśćcowa polega na czasowym pozbawieniu możliwości oglądania Boga. Przez czasowe oddalenie od Boga w czyśćcu dokonuje się oczyszczenie, a pomoc i uwolnienie może przynieść modlitwa i Msza święta. Dusze, które przejdą w czyśćcu oczyszczenie dojdą do nieba. Kara czyśćcowa jest zależna od ilości i grzechów, ale kar w czyśćcu nie można porównywać do cierpień w piekle. Dusze zesłane tam przeżywają radość, bo wiedzą że będą oglądać Boga. Piekło jest konsekwencją wolności człowieka - wolności nadużytej. Właśnie w piekle, po śmierci, spotyka nas kara za grzechy popełnione za życia. W życiu człowieka piekło powstaje gdy ten odrzuca Boga. Istota kary piekielnej polega na pozbawieniu człowieka uszczęśliwiającego widzenia Boga.
Niebo to przebywanie z Chrystusem, które nigdy się nie kończy. Najpełniej charakteryzuje je określenie "na zawsze szczęście". Dostępują go wszyscy zbawieni. Jest to widzenie Boga, którego przedmiotem jest tajemnica osób - Trójca Święta. Niebo jest dla każdego szczęściem indywidualnym, nie przemijającym, którego nikt nie jest w stanie nam odebrać. Niebo to przebywanie ze zbawionymi, gdzie nie ma osamotnienia. To najwyższy stopień bytowania, ale nie jest to miejsce, a stan.

Inne wspólnoty wywodzące się z chrześcijaństwa
Na świecie istnieje również wiele wyznań uznających się za chrześcijańskie, ale nie uznawanych przez inne wspólnoty za chrześcijańskie. Przykładem może być antropozofia Rudolfa Steinera, przyjmująca reinkarnację. Z kolei w Stanach Zjednoczonych powstał Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którego wyznawcy nazywani są mormonami, gdyż obok Biblii uznają jeszcze Księgę Mormona, rzekomo autorstwa Żydów, którzy wywędrowali z Jerozolimy do Ameryki w VI wieku przed Chrystusem.

Chrześcijaństwo a masoneria
Stosunki między chrześcijaństwem a masonerią są złożone. Kościół katolicki, kościoły wschodnie i konserwatywne kościoły protestanckie mają do niej negatywny stosunek. W praktyce zakazy przynależności są często łamane. Wśród duchownych kościołów liberalnych zdarzają się masoni. Zarzuca się im chęć zatarcia różnic między chrześcijaństwem i innymi religiami, zniszczenia tradycyjnych kościołów. Istnieje pogląd, że mormonizm zrodził się z inspiracji masońskiej. Według jednej z legend masońskich sam Jezus miałby być masonem.
avatar
LAYNE
baned
baned

Liczba postów : 725
Join date : 12/09/2013

http://pudliszkikeczup.liberte.tv

Powrót do góry Go down

Powrót do góry

- Similar topics

nono :: postacie :: INNE

 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach